CONTRIBUTIE

– Lid jonger dan 10 jaar:                                     € 102-
– Lid 10 t/m 17 jaar:                                             € 139,-
– Lid 18 jaar en ouder:                                        € 185,-