AANMELDEN ALS LID

Vul het formulier in.

Wil je je afmelden? Dan moet dat voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het eerste jaar dat je geen lid meer wilt zijn. Dit is opgenomen in de statuten.