Contributie

Ieder lid van The Flags is verplicht jaarlijks contributie te betalen. De jaarvergadering stelt de contributies vast. Lees de statuten voor verdere uitleg over deze procedure.
Vastgestelde bedragen (2017)

Lid jonger dan 10 jaar                
Lid 10 t/m 17 jaar                    
Lid 18 jaar en ouder           
Dubbel lid                           
Niet-spelend lid             
Coachkorting                  

€  92,00
€ 126,00
€ 168,00
€ 195,00
€  67,00
€  25,00

Gezinskorting  10%
Toeslag indien er geen incassomachtiging is afgegeven € 5,00
Bepaling gezinskorting: Gezinskorting is van toepassing zodra er binnen een gezin, woonachtig op hetzelfde adres, meer dan één lid woont waarbij het eerste (en dus meest betalende) lid die persoon is die het oudst is. Elk volgend lid ontvangt een korting van 10%.
De peildatum voor de leeftijd is de leeftijd op 31 december van het betreffende contributie jaar.