Artikel 1 : Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

De vereniging is genaamd Honk- en Softbalvereniging The Flags, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Lisse.
De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden onder dossiernummer 40445509.