Artikel 3: Doel

 1. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de honk- en softbalsport in al zijn verschijningsvormen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  (a) lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond, hierna te noemen de "sportbond";

  (b) deel te nemen aan de door de sportbond georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden;

  (c) zelf wedstrijden op het gebied van de honk- en softbalsport of andere vormen daarvan te organiseren;

  (d) de benodigde accommodatie tot stand te houden en te brengen.

 3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.