Artikel 2: Duur

  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  3. De vereniging is opgericht op 9 september 1970.